Tri gjyqtare të Dhomës Posaçme – kandidate për anëtarë të KGJK-së

Tri gjyqtare  të Dhomës Posaçme  – kandidate për anëtarë të KGJK-së

    Nën udhëheqjen e Kryetarit të Dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme,Mr.sc.Sahit Sylejmani,   ditën e Premte, me 26.02.2016, janë takuar gjyqtarët e DHPGJS, me ç‘rast janë bërë publike tri kandidatura për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Para të pranishmëve, kandidaturat e tyre i kanë prezantuar gjyqtaret, Diellza Hoxha,Teuta Ibrahimi dhe Manushe Karaqi. Ditën e…

 

http://dhomaeposacme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/03/kumtesa.JPG

 

Nën udhëheqjen e Kryetarit të Dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme,Mr.sc.Sahit Sylejmani,   ditën e Premte, me 26.02.2016, janë takuar gjyqtarët e DHPGJS, me ç‘rast janë bërë publike tri kandidatura për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Para të pranishmëve, kandidaturat e tyre i kanë prezantuar gjyqtaret, Diellza Hoxha,Teuta Ibrahimi dhe Manushe Karaqi.

Ditën e Hënë, më 29 shkurt 2016, këto kandidatura do të dërgohen në KGJK, ndërkohë sipas Rregullores përkatëse KGJK-së, gjyqtarët e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, do të votojnë për njërin nga koleget e tyre.

Në takim u propozua që gjyqtarja  e cila do të zgjidhet anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, do të njoftoj  gjyqtarët e DHPGJS-së me vendimet e marra në mbledhjet e Këshillit.

 http://dhomaeposacme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/sites/13/2019/03/abazi.JPG